Türkler Nasıl Müslüman Oldu

Hz. Muhammed, İslamiyet’i yaymaya başladığı ve bunun için mücadeleye giriştiği sıralarda Orta Asya’da Türkler, Göktürkler’’in hakimiyetindeydi. Türkler, Kağanlarının Gök Tanrı için görevlendirildiğine, yani Tanrı tarafından “Kut verilerek kağanlığa oturtulduğuna inanıyorlardı. Gökte olduğuna inandıkları Tanrı tekti ve Türklerin Öz Tanrı’sıydı. Hz. Muhammed’in Mekke’nin fethine hazırlandığı günlerde Göktürk Kağanı, Çin’le yaptıkları savaşta yenik düştü. Göktürk Devleti’nin doğu yarısı Çin hâkimiyetine girdi. Batı kısmı da bir süre sonra devletin doğusuyla aynı kaderi paylaştı. Türk boylarının bir kısmı dağıldı, çoğunluğu Çin’in idaresine girmek zorunda kaldı ve Türkler devletsiz kaldı. İslam orduları o sırada bölgelerine girmişti. Müslümanların Türklerle çatışma hâlinde oldukları bir başka bölge Kafkaslardı. Türkler ve Müslümanlar arasında yer yer çatışmalar gerçekleşti. Bu savaşlar ile bir anlaşmaya varılamadı ve çok sayıda Müslüman esir düştü. 737’de Hazarlarla yapılan savaşı İslam kazandı. Hazarlar ülkelerinde İslâmiyet’i anlatmak üzere iki kişi görevlendirilmesini kabul ettiler. 751 yılında Müslümanlar ile Çin arasında Talaş Savaşı yapıldı. Türkler Müslümanların yanında yer aldı. Bundan sonra parça parça İslam’a geçen Türkler artık Müslümanlıkla anılır hale geldi. İlk Müslüman olan Türk boyu Uygurlar oldu.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir