Peygamber Efendimizin Şeytanla Konuşması

Peygamber Efendimizin Şeytanla Konuşması

 

İbni Arabi’nin Şeceretü’l-kevn eserinde “Şeytanın Hileleri” başlığı altında şöyle bir konuşmadan bahsedilmiştir. İbn-i Abbas’dan naklen Muaz b. Cebel’in bir rivayetidir.

 

Bir gün Hz.Muhammed ve ensardan diğer kişiler otururken kapı çalar ve şeytan gelir. Şeytana niçin geldiğini sorduklarında şeytan, kendi isteyerek gelmediğini, Allah’ın zoruyla geldiğini ve Hz. Muhammed’in sorularını doğru bir şekilde yanıtlamak zorunda olduğunu söyler. Şeytan, Allah tarafından bunu yapmakla görevlendirilmiş, yapmazsa kül olacağı ona söylenmiştir. Bunun üzerine bir diyalog gelişir.

 

«Madem ki sözlerinde doğru olacaksın. O halde bana anlat: Halk arasında en çok sevmediğin kimdir?»

Şeytan şu cevabı verdi:

“Sensin ya Muhammed… Allah’ın yaratıkları arasında senden daha çok sevmediğim kimse yoktur. Sonra, senin gibi kim olabilir ki”

Hz. Muhammed sordu:

« Benden sonra en çok kimlere buğuzlusun ve sevmezsin?…»

Şeytan anlattı:

“ Müttaki bir gence ki… varlığını Allah yoluna vermiştir.”

Bundan sonra, soru-cevap aşağıdaki şekilde devam etti. Hz. Muhammed sordu; şeytan anlattı.

«Sonra kimi sevmezsin?»

“ Kendisini sabırlı bildiğim, şüpheli işlerden sakınan âlimi. “

 

 

Bunun gibi sorulan sorulan diyalogun ardından Hz. Muhammed şöyle der:

 

 

…«Ümmetime saadet ihsan eden, seni de tâ, belli bir vakte kadar şâki kılan Allah’a hamd olsun.»

Şeytan şöyle cevap verir:

Heyhat, heyhat… Ümmetin saadeti nerede? Ben, o belli vakte kadar diri kaldıkça, sen ümmetin için nasıl ferah durursun? Ben onların kan mecralarına girerim. Etlerine karışırım. Ama onlar benim bu halimi göremez ve bilemezler. Beni yaratan ve baas gününe kadar bana mühlet veren Allah’a yemin ederim ki, onların tümünü azdırırım. Cahillerini ve âlimlerini, ümmîlerini ve okumuşlarını… Fâcirlerini ve âbidlerini… Hasılı, bunların hiç biri elimden kurtulamaz.  Fakat… Allah’ın hâlis kullarını… Evet, bunları azdıramam.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir