Peygamber Efendimizin Ailesi

Peygamber Efendimizin Ailesi

 Hz. Muhammed’in dedesinin adı Abdülmuttalib’dir ve babaannesinin adı ise Fatıma’dır. Anneannesinin adı ise Berre’dir. Aynı zamanda peygamberimizin bir de süt annesi vardı ki adı Halime idi. Hz. Muhammed’in altı tane halası bulunmaktadır ve bu halaların isimleri ise şöyledir: Beyza, Berra, Atike, Safiyye, Erva, Ümeyme.

Halalarından üç tanesi iman etmiştir. İman eden halaları ise Safiyye, Atike ve Erva’dır. Hz. Muhammed’in iki de teyzesi vardır. Teyzelerinin adları ise Ferida ve Fahita’dır. Teyzelerinin ikisi de Hz. Muhammed’in peygamberliğinden önce vefat etmiştir.

Peygamber efendimizin on adet amcası vardı. Babasıyla beraber amcaları on bir kardeş idi. Bu amcaların isimleri ise, Haris, Zübeyr, Ebu Talib, Ebu Leheb, Kusem, Dırar, Mukavvim, Hacl, Hz. Hamza ve Hz. Abbas idir.

Peygamberimizin annesinin adı Amine, babasının adı ise Abdullah idi. Peygamber efendimiz Hz. Muhammed’in yedi tane çocuğu vardır. Bunlardan üçü erkek, dördü ise kızdır. Erkek olanların adı Kasım, Abdullah ve İbrahim’dir.

Kızların ise Zeyneb, Rukayye, Ümmü Külsüm ve Fatime’dir. Doğum sırasıyla bu yedi çocuğu şöyle sıralamak mümkündür: Kasım, Zeyneb, Ümmü Külsüm, Fatime, Abdullah ve son olarak İbrahim. Bu yedi çocuğun altısı Hazreti Hadice’den idi, yedincisi ise Mısırlı olan Hazreti Mariye’den idi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir