Kuran –ı Kerim Öğrenimi

Kuran –ı Kerim Öğrenimi

Kuran-ı Kerim  Müslüman hayati için lazım olan bilgilerin temel kitabıdır. Kuran’dan bir haber Müslüman hayattan hiç bir şey anlamaz. O halde Müslüman Kuran’ı gereği şekilde okuyup öğrenmelidir. Uzun dönemlerden bu yana Kuran öğreticiler ve öğrenenler kazanacakları kazanımları anlatıp durmuşlardır. Ancak Kuran okuyanların Kuran’dan nasıl faydalanacaklarını bir türlü ortaya koyamamışlardır. Anlamasalar dahi Kuran’ı okuyanların kazanacakları sevabın kendilerine yeteceğini anlatıp durmuşlardır.

Kuran sosyolojik bir kitaptır. Hem bu kitap sosyolojinin temel bilgilerine havidir. Yanlışı da yoktur. İnsanla ilgili temel bilgilerin çıkış noktalarını bütünüyle göstermiştir. Kuran okunmalıdır, anlaşılmalıdır. Anlaşılan hususlardan da istifade edilmelidir. İnsan kendisini ilgilendiren herhangi bir Kuran hükmünden uzak kalırsa  kendisinde eksik bir hayat tezahür eder. İnsan ALLAH ile devamlı irtibat halinde olmalıdır. ALLAH’tan irtibatı kesilen insanin durumu  lambanın açma kapama düğmesinin kapanmasıyla elektriksiz kalıp sönmesine benzer. Ama insan iyi düşünüp akil etmez ise bunu eksikliğini anlayamaz. Bugünün dünyasındaki sosyal bozukluklarının sebebini anlayamaz.

Bedir harbi sonrasında müşrik esirler içerisinde  okuma yazama bilenler  on Müslüman’a okuma yazama öğreterek harp diyetini ödeyip serbest kalıyorlardı. Demek ki asıl maksat okuma yazmayı öğrenmektir. Okuma yazma insani ilme götürür. Kuran ilmin kapı ve anahtarlarının tümüne havidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir