http://kible.org

Kabe’nin İlk İnşa Tarihi

İslam tarihi kitaplarında nakledilen bilgilere göre, Kabe-i Şerif yer yüzü yaratılmadan önce mevcuttur. Hatta yeryüzünün yaratılması Kabe’den
başlayarak gerçekleştirilmiştir. Ezraki Kabe’nin ilk prototipinin Allah tarafından
Arş’ın altında kurulduğunu, sonra Allah’ın emriyle, meleklerin bu
mabedin benzerini onun tam hizasında yeryüzünde inşa ettiklerini belirtmektedir.
Meleklerden sonra Kabe, Hz. Adem tarafından inşa edilmiş,
Hz. Adem’den sonra da evladı tarafından yenilenmiştir Görüldüğü gibi, tarihçilerin naklettikleri haberlere göre Kabe’nin tarihi Dünya’dan eskidir.

İslamiyet’in kutsal kitabı Kur’an’da ve İslam Peygamberi Hz. Muhammed(Sallalahu Aleyhi Ve Sellem) ‘in sözleri arasında da Kabe’nin inşasıyla ilgili bazı bilgilere rastlamak
mümkündür. Bu bilgiler, yukarıda sözünü ettiğimiz rivayetlerin aksine,
Kabe’nin ilk olarak Hz. İbrahim ve oğlu HZ. İsmail tarafından inşa edildiğine
işaret etmektedirler. Mesela, Kabe ile ilgili olarak Kur’an’da geçen
birkaç ayette şöyle denilmektedir. “Doğrusu insanlar için konulan ilk mebed
şüphesiz ki, Mekke de bulunan çok mübarek ve bütün alemlere hidayet olan
beyttir”. “Ey Resülüm hatırla o zamam ki, biz Kabe’nin yerini İbrahim’e beyan
etmiştik”. “Ve o zaman İbrahim ile İsmail Kabe’nin temellerini
yükselttiler”. İslam Peygamberi Hz. Muhammed’den nakledilen bir hadiste
de, yeryüzünde bina edilen ilk mabedin Kabe olduğu ve Kabe’nin
Küdüs’teki Süleyman Mabedi’nden 40 yıl önce inşa edildiği belirtilmektedir•
Bize göre de, Kabe ilk olarak Hz. İbrahim ile oğlu İsmail tarafından
inşa edilmiş olmalıdır. Kabe’nin inşasım Hz. Adem’e hatta
Adem’den de öteye götüren haberleri, Kabe’ye duyulan aşırı sevginin, ona
atfedilen büyük kudsiyetin hatta belki de bir ölçüde müslümanların kendi
mabedini başkalarımn mabedine karşı üstün ve önce kılma çabasımn bir neticesi
olarak görmek mümkündür.

Kabenin içinde Namaz kılınır mı ?

https://kurul.diyanet.gov.tr/Cevap-Ara/386/kabe-nin-icinde-namaz-kilinir-mi-

“Kabe’nin İlk İnşa Tarihi” için 1 yorum

  1. Ne kadar çok sevsende, kurana karsı gelemezsin en büyük günahlardan. Önce kuran, sonra hadislere önem vermeliyiz. Dönemin bilgisiz sözde din alimleri maalesef atıp tutmayı cok seviyorlar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir