Kabe Kısa Tarihi

Kâbe KISA TARİHİ

Kâbe, İslam dininin ilk ve en kutsal mekanıdır. Günümüzde Müslümanlar ibadet edecekleri sırada Kabe’yi kıble alırlar ve ibadet ederken ona doğru dönerler. Kâbe, Suudi Arabistan’a bağlı Mekke şehrinde bulunan bir yapıttır ve küp şeklinde bir yapısı vardır. İnanışa göre, Kâbe Hazreti Âdem tarafından yapılmıştır. Hz. Âdem ve Hz. Havva cennetten atılır. Cennetten atılan Hazreti Âdem ve Hazreti Havva Arafat’a inerler. Kabe’nin olduğu bölgeye geldiklerinde Hazreti Âdem Allah’a yalvarır. Hz. Âdem, “Allah’ım bizi yeryüzünde buluşturdun sana şükür edebilmek için bize cennette etrafında tavaf yaptığımız sütunu hediye et” der. Allah bu duayı kabul eder ve bunun neticesinde sütun yeryüzüne indirilir.

Bundan sonra Hazreti Âdem ve Hazreti Havva bu sütunun etrafında dönmek suretiyle ibadetlerini gerçekleştirirler. İlerleyen yıllarda bu sütun kaybolur ve yerine siyah bir taş kalır. Hazreti Şit (Şis) tarafından bu sütunun yerine küp şeklinde bir bina yapılır. Kalan siyah taşta bu binanın yanına yerleştirilir. Bugün bu taş “Hacerül Esved” olarak bilinen taştır. Bu yapı Hazreti Nuh zamanına kadar bir ibadet sembolü olarak kullanılmaya devam eder. Nuh tufanı sırasında Kâbe zarara uğrar ve kum altında kalır. Uzun yıllar geçtikten sonra bu ibadethanenin kalıntıları ve temelleri bulunur. Yeniden bu temelleri üzerine günümüze kadar gelen Kâbe inşa edilir. İslamiyet’ten önce Araplar tarafından içine putlar konulmuş ve yıllarca putlara tapılmıştır. İslamiyet geldikten sonra Hazreti Muhammet (S.A.V.) tarafından putlar tek tek yıkılmıştır. İçerisinde Hz. Muhammet zamanından kalan bazı kutsal emanetlerin bulunduğu düşünülmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir