Ezberleri Sorgulamak – 2

Ezberleri Sorgulamak – 2

İnsan; bilerek veya bilmeyerek, sarsılmayacağına inandığı bir ezber arayışı içindedir. Bu sebeple, İnsanın bu zaafı, istismara ve yönlendirilmeye daima açıktır. Kendisi, güvenebileceği bir ezber edinemediği takdirde bu  boşluğu birileri mutlaka doldurur. Ezberlerin birçoğu, bir ideolojiyi ve buna dayalı statüyü sağlamak ve sürdürmek amacıyla planlı ve programlı bir şekilde toplumların hafızasına kaydedilirler. Belli Ritüel’ler ile sürekli gündemde tutulmak suretiyle zihinlere perçinlenirler. Böylelikle,”zihin kontrolü” gerçekleştirilmiş olur. Bu bir “beyin formatlama” tekniğidir. Buna, genetiği ile oynanmış bir “algı biçimi” de diyebiliriz. İnsanların büyük bir çoğunluğu farkında  olmaksızın bu formatı kabullenirler. Bütün olayları, bu format çerçevesinde algılar ve ona göre yorumlarlar. Üstelik düşünce ve yorumlarının kendilerine ait olduğunu sanırlar. Böyle bir proje ile zihinleri teslim alınmış olan bir toplum, istenildiği gibi kolayca yönetilebilen bir toplum haline gelir.

İnsanların önemli bir çoğunluğu, ezberlerini sorgulamaya gerek duymadığı gibi, ezberlerinin bozulmasından pek hoşlanmazlar. Ezberlerinin yanlış olduğunu anlayan insanların tepkileri ise farklı farklıdır. Bunlardan bir kısmı, doğruyu kabullenmeye ve ezberini bozmaya açıktır. Bir kısmı belli bir süre direnç gösterdikten sonra doğruyu kabullenir. Üçüncü bir kesim esi ezberlerinin yanlış olduğunu anladığı halde bunu kabullenmeye asla yanaşmaz, doğruyu kabullenmeyi veya ezberini bozmayı bir gurur meselesi yaparak ezberlerine daha büyük bir bağlılıkla sarılır. Kendisinin de inanmadığı deliller ileri sürerek, ezberini korumaya çalışır. Hangi alanda olursa olsun bu türler pek iflah olmazlar.

Oysa insanın yaşam sürecinde, düşünce yapısını ve bilgilerini etkileyen çoğul faktörlere bağlı olarak her alanda yanlış ezberlerin oluşabilmesi ve oluşması kaçınılmazdır. Bir yanlışı itiraf etmek veya bir doğruyu kabullenmek insan için bir küçülme değil bilakis büyük bir erdemdir.

Şu gerçek çok iyi bilinmelidir ki, sorgulama süreci eskiyen ezberler, zaman süreciyle orantılı olarak zihinlerde betonlaşmakta ve asla sorgulanamaz ve tartışılamaz bir tabu haline dönüşmektedir. Ezberlerimizi sorgulayarak, gerçeklerle yüzleşmeliyiz. İster doğruyu ister yanlışı seçelim, ancak bunu başarabildiğimiz ölçüde kendimiz olabiliriz ve başkalarını daha doğru anlayabiliriz…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir