Ezberleri Sorgulamak – 1

Ezberleri Sorgulamak – 1

Ezber, kişinin okuyarak veya dinleyerek, sorgulamaya gerek duymaksızın, kabullendiği ve; bütün bilgi alanlarını kapsayan bir önyargı biçimidir.

Ezberlerin oluşmasında, tarih, toplum, aile, ideoloji, bilim ve resmi öğreti iç içedir ve her birisi maksatlı veya maksatsız bir görev üstlenmiştir.

Tarihi süreç içinde bu etki gruplarından birisi veya birkaçı kişinin düşünce yapısını bir şekilde teslim alarak, inancını bakış açışını, kriterlerini, kavramlarını ve kutsallarını şekillendirirler.

Edinilen ezberlerde, doğrular ve yanlışlar (oran farklılıklarıyla birlikte) iç içedirler. Ezberler, sosyal hayatta doğal olarak çatışmanın zeminini de oluştururlar. Kendi ezberleriyle başkalarının ezberlerini bozmaya kalkışanlar, birbirlerini anlamadıkları gibi anlamak da istemezler. Yorumları ezberlerinin çerçevesi ile sınırlı olduğundan yaptıkları tartışmalar sağırlar diyalogundan öteye geçmez.

Ezberleri, esasta ve teferruatta olmak üzere iki kısma ayırabiliriz. Esasta oluşan ezberler büyük ezberlerdir ve evrensel bir nitelik taşırlar. Bu türden ezberler yıkılması en zor olan ezberlerdir. Teferruatta oluşan ezberler ise, esasa bağlı olabileceği gibi müstakil veya bölgesel olabilirler. Ezberler, tarih, din, ideoloji ve bilim içerikli olabildiği gibi, şahıslarla ilgili de olabilirler. Üzerinden bir nesil geçmiş veya nesilden nesile aktarılmış olan ezberler bozulması en zor olan ezberlerdir. Bu türden ezberler, sarsıcı bir şok dalgası ile karşılaşmadığı sürece kolay-kolay değişmezler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir