Bir Müslüman İçin Kur’an’ın Önemi

Bir Müslüman İçin Kur’an’ın Önemi

Evrende tesadüf ve kaos’ la açıklanabilir hiçbir şey yoktur. Çap, kütle, uzaklık ve peryot türünden her şey, çok ince kusursuz bir plan ve program çerçevesindedir.

Bunun böyle olduğunu anlamamız için, önce yaratıcıyı doğru tanımamız, yaratıcıyı doğru tanımamız için, yaratıcının kendisini nasıl tanımladığını öğrenmemiz, varlıkları tanımamız için de, O’nun varlıkları nasıl tanımladığını bilmemiz gerekmektedir. Doğru ve sağlıklı bir inancın temel şartı budur.

O’nun (Kur’an’da) tanımladığı evrenden habersiz olarak veya O’nu yok sayarak, evreni ne tanıyabilmek ne de tanımlayabilmek asla mümkün değildir. Böyle bir kalkışma cehaletin en büyüğüdür. Zan ve kurguya dayalı efsaneler üretmekten başka hiçbir gerçeklik ifade etmez ve etmemiştir.

Bununla birlikte, evreni tanımak ve tanımlamak için bu da yeterli değildir. Zira O, bize evrenin yaratılış ve işleyişinin ipuçlarını verirken ayrıntıya yer vermez. İnsanları, yeryüzünü ve gökyüzünü tefekkür etmeye davet eder.  Verdiği  ipuçlarının birçoğu ortak akıla hitap ederken, çok az bir kısmı ise Özel’e hitap ederler. Yani, anlaşılması belli bir altyapı ve özel uzmanlık gerektiren konulara. Bu konuların bir kısmı bilimin gelişmesine bağlı olarak zamanla kendiliğinden ortaya çıkarak aydınlanan konulardır. Özellikle evreni tanımlayan ayetlerin birçoğu bu türdendir. Bu özelliği ile Kur’an, gelecek bütün zamanları kuşatan dinamik bir kitap özelliğine sahiptir.

Kur’an, anlaşılamaz bir kitap  değildir. Ancak (her mesajı) her okuyanın anlayabileceği şekline ki bir algı, ne kadar yanlış ise, (hiç bir mesajı) hiç bir kimsenin anlayamayacağı şeklinde ki bir algı’ da o kadar yanlıştır. O’ndan istifade edebilmenin en önemli şartlarından birisi, (Ayetlerin ve konuların)  hangi amaçla ve hangi gerekçelere istinaden gönderilmiş olduğunun bilinmesidir.  Kur’an, her okuyanın (roman gibi) kolayca anlayabileceği bir kitap olmadığı gibi, yalnız belli kişilerin anlayıp sırrını çözeceği bir şifre kitabı da değildir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir