Allah’tan Aldığı Mesajları Olduğu Gibi İnsanlara Bildirmek

Allah’tan Aldığı Mesajları Olduğu Gibi İnsanlara Bildirmek

Peygamberler, Allah’ın kendilerine bildirdiklerinin tümünü, aynen insanlara iletip açıklamışlardır. Bu, onların en başta gelen görevidir. Onların bu görevi ihmal etmeleri düşünülemez. Yüce Allah, peygamberlere insanların isteklerine bakmaksızın bu görevi yerine getirmeleri gerektiğini bildirmiştir. Bu konuda Kur’an’da “Ey Resûl! Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan O’nun elçiliğini yapmamış olursun.” denir.
Peygamberlerin Allah’tan aldıkları mesajları olduğu gibi insanlara iletmek, onların doğruluk, güvenilirlik, günahlardan kaçınma gibi niteliklerinin de bir gereğidir. Onların Allah’tan aldıkları bilgileri ve buyrukları gizlemeleri veya değiştirmeleri söz konusu olamaz. Peygamberler, Allah’ın mesajını insanlara iletirken, bundan maddi bir çıkar sağlamayı düşünmezler. Onlar, sadece Allah’ın rızasını kazanmayı hedefler.

Peygamberler doğru, dürüst ve güvenilir kimseler olsalar da insanlar, onlara inanmakta güçlük çekmişlerdir. Onların Allah tarafından insanlar arasından elçi olarak seçildiklerini kanıtlayacak delil istemişlerdir. Bu nedenle Allah, insanların ikna olması için peygamberlere mucizeler vermişlerdir. Mucize; peygamberin peygamber olduğu iddiasını kanıtlamak üzere, Allah’ın izni ile göstermiş olduğu olağanüstü olaylardır. İnsanların yapamayacağı bu olağanüstü olay, Peygamberin Allah’tan yardım aldığını gösterir. Bunu gören insanlar da onun bir peygamber olduğunu kavrar. Mucize göstermek, peygamberlere özgü olan bir yöntemdir. Diğer insanlar, diğer insanların bilmediği bazı tekniklerle onların gözlerini göz yanıltabilir, ancak mucize gösteremezler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir