3 Ayların Dinimiz Açısından Önemi

3 Ayların Dinimiz Açısından Önemi Dinimizde mübarek ve mukaddes mekanlar olduğu gibi, mübarek ve mukaddes zamanlarda bulunmaktadır. Mübarek zamanlar da kendi aralarında bölünmüşlerdir. Aylardan, günlerden, gecelerden ve hatta saatlerden bile mübarek ve mukaddes olanlar vardır. Bu zamanlardan biri de 3 aylardır. İslam inancına göre 3 aylar, yüzlerce yıldır bir ibadet ve mutluluk ayları olarak kabul […]

İltimas-ı Duası

Dopdolu gözlerle ağasının kapısındaydı şimdi… Ruhun şifası için, kalbin şifası için hasretli gözlerle, yalvaran ve zavallı bakışlarla baktı şifa kapısına, seslendi titrek sesle: “Ağam! Ey Rıza kapısı! Esselamu aleyke ya İmame’l-Masum!” Gecenin karanlığına inat, altın kapı ıslak yanaklarını aydınlatıyordu. Kim olduğunu bilmediği insanlarla aynı duyguyu paylaşıyordu yüreği. Binlerce ses aynı ahenkle yankılanıyordu. Meşhed semalarını “Meded […]

Fitnenin Dinimizde Yeri Yoktur!

Fitnenin Dinimizde Yeri Yoktur! Eğer dünyada iken heva ve heveslerimize uymuş isek, fitne insanın fitnesine kulak vermişsek ve ona göre hareket etmişsek o zaman yenilginin en büyüğünü yaşamışız demektir. Peygamber Efendimiz (sav) :” Ümmetim sıratı geçerken yağmur gibi cehenneme dökülür.” buyuruyor. Rabbim o günümüzde bizlerin yardımcısı olsun. Yağmur gibi cehenneme dökülenlerden değil de billur gibi […]

Kudüs Şehri ve 3 Büyük Din İçin Önemi

Kudüs Şehri ve 3 Büyük Din İçin Önemi Kudüs Ortadoğu topraklarında İsrail ve Filistin devletlerinin ortasında bulunan şehirdir. İslamiyet, Hristiyanlık ve Musevilik olmak üzere dünyanın 3 büyük dini için kutsal olarak kabul edilen tek şehir olma özelliğine sahiptir. Tarihi geçmişine bakıldığında ise Kudüs, M.Ö.  2000 yıllarına kadar dayanmaktadır. Dünyanın en eski şehirlerinden birisidir. Tarihte birçok […]

Allah’tan Aldığı Mesajları Olduğu Gibi İnsanlara Bildirmek

Allah’tan Aldığı Mesajları Olduğu Gibi İnsanlara Bildirmek Peygamberler, Allah’ın kendilerine bildirdiklerinin tümünü, aynen insanlara iletip açıklamışlardır. Bu, onların en başta gelen görevidir. Onların bu görevi ihmal etmeleri düşünülemez. Yüce Allah, peygamberlere insanların isteklerine bakmaksızın bu görevi yerine getirmeleri gerektiğini bildirmiştir. Bu konuda Kur’an’da “Ey Resûl! Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan O’nun elçiliğini […]

YARATILIŞ GAYESİ ÜZERİNE KISA BİR HATIRLATMA

YARATILIŞ GAYESİ ÜZERİNE KISA BİR HATIRLATMA Allahü Teala kainatı ve tüm varlıkları belli bir düzen içinde yaratmıştır. İnsan hariç tüm varlıklar kendilerine kurulan bu düzen içerisinde hayatlarını yaşarlar ve aynı düzen içerisinde hayatları sonlanır. İnsanın bu düzenin dışına çıkması ve kargaşa oluşturmasının sebebi kendisine imtihan gereği verilen irade özelliğidir. Diğer varlıklarda bu irade söz konusu değildir […]

Bir Müslüman İçin Kur’an’ın Önemi

Bir Müslüman İçin Kur’an’ın Önemi Evrende tesadüf ve kaos’ la açıklanabilir hiçbir şey yoktur. Çap, kütle, uzaklık ve peryot türünden her şey, çok ince kusursuz bir plan ve program çerçevesindedir. Bunun böyle olduğunu anlamamız için, önce yaratıcıyı doğru tanımamız, yaratıcıyı doğru tanımamız için, yaratıcının kendisini nasıl tanımladığını öğrenmemiz, varlıkları tanımamız için de, O’nun varlıkları nasıl tanımladığını bilmemiz […]