Ezberleri Sorgulamak – 2

Ezberleri Sorgulamak – 2 İnsan; bilerek veya bilmeyerek, sarsılmayacağına inandığı bir ezber arayışı içindedir. Bu sebeple, İnsanın bu zaafı, istismara ve yönlendirilmeye daima açıktır. Kendisi, güvenebileceği bir ezber edinemediği takdirde bu  boşluğu birileri mutlaka doldurur. Ezberlerin birçoğu, bir ideolojiyi ve buna dayalı statüyü sağlamak ve sürdürmek amacıyla planlı ve programlı bir şekilde toplumların hafızasına kaydedilirler. Belli Ritüel’ler ile sürekli […]

Ezberleri Sorgulamak – 1

Ezberleri Sorgulamak – 1 Ezber, kişinin okuyarak veya dinleyerek, sorgulamaya gerek duymaksızın, kabullendiği ve; bütün bilgi alanlarını kapsayan bir önyargı biçimidir. Ezberlerin oluşmasında, tarih, toplum, aile, ideoloji, bilim ve resmi öğreti iç içedir ve her birisi maksatlı veya maksatsız bir görev üstlenmiştir. Tarihi süreç içinde bu etki gruplarından birisi veya birkaçı kişinin düşünce yapısını bir […]

Kuran –ı Kerim Öğrenimi

Kuran –ı Kerim Öğrenimi Kuran-ı Kerim  Müslüman hayati için lazım olan bilgilerin temel kitabıdır. Kuran’dan bir haber Müslüman hayattan hiç bir şey anlamaz. O halde Müslüman Kuran’ı gereği şekilde okuyup öğrenmelidir. Uzun dönemlerden bu yana Kuran öğreticiler ve öğrenenler kazanacakları kazanımları anlatıp durmuşlardır. Ancak Kuran okuyanların Kuran’dan nasıl faydalanacaklarını bir türlü ortaya koyamamışlardır. Anlamasalar dahi […]

http://kible.org

Kabe’nin İlk İnşa Tarihi

İslam tarihi kitaplarında nakledilen bilgilere göre, Kabe-i Şerif yer yüzü yaratılmadan önce mevcuttur. Hatta yeryüzünün yaratılması Kabe’den başlayarak gerçekleştirilmiştir. Ezraki Kabe’nin ilk prototipinin Allah tarafından Arş’ın altında kurulduğunu, sonra Allah’ın emriyle, meleklerin bu mabedin benzerini onun tam hizasında yeryüzünde inşa ettiklerini belirtmektedir. Meleklerden sonra Kabe, Hz. Adem tarafından inşa edilmiş, Hz. Adem’den sonra da evladı […]